Εργασία 3: Flickr

Το Flickr είναι μια ιστοσελίδα η οποία φιλοξενεί εικόνες και βίντεο ενώ παράλληλα περιλαμβάνει και μια ¨online community.  Ενσωματώνει τη λογική της ανταλλαγής και της διαμοίρασης φωτογραφιών και βίντεο σε μια διαδικτυακή κοινότητα.  Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι αρκετά διαδεδομένη σε χρήστες για ανέβασμα και διαμοιρασμό προσωπικών φωτογραφιών.  Είναι δυνατή η παρακολούθηση βίντεο και εικόνων στο Flickr και χωρίς την δημιουργία λογαριασμού, αλλά για ανέβασμα δικού σου περιεχομένου στην ιστοσελίδα είναι απαραίτητη η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα.

Οι χρήστες του Flickr διατηρούν τα προσωπικά δικαιώματα όλου του περιεχομένου του οποίου θα ανεβάσουν στην ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένου όλων των φωτογραφιών και των βίντεο που θα ανεβάσουν κάτι το οποίο παρέχει μια αίσθηση ασφάλειας στους χρήστες του.  Αντιθέτως, όσοι χρήστες ανεβάσουν φωτογραφίες στο Facebook, χάνουν τα πνευματικά τους δικαιώματα μιας και οι το περιεχόμενο πλέον ανήκει και νομικά στο Facebook.

Το Creative Commons αναφέρεται στην επέκταση του εύρους των πνευματικών δικαιωμάτων, επιτρέπει δηλαδή στους δημιουργούς να δηλώσουν με εύκολο και γρήγορο τρόπο ποια δικαιώματα διατηρούν και ποια δικαιώματα παραμερίζουν προς όφελος άλλων δημιουργών.  Το Flickr τίθεται υπό το καθεστώς τους Creative Commons, δίνοντας δηλαδή στους χρήστες την επιλογή των πνευματικών δικαιωμάτων που θέλουν να κρατήσουν όσο αφορά το περιεχόμενο που ανεβάζουν στην ιστοσελίδα.

To Flickr μπορεί να εμπλουτίσει τη μαθησιακή διαδικασία επιτρέποντας στους μαθητές να ανεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο σε αυτό, μιας και λόγω των πνευματικών δικαιωμάτων (Creative Commons) τα οποία διατηρεί η συγκεκριμένη  ιστοσελίδα οι χρήστες νιώθουν πιο ασφαλής να το χρησιμοποιήσουν.

Φυσικά, πριν ξεκινήσουν να το χρησιμοποιούν οι μαθητές θα τονιστούν οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο (πχ προτιμούν να ανεβάζουν φωτογραφίες με τοπία, προσεκτική επιλογή φωτογραφιών, κλπ).

wikipedia Flickr

epa158spring13url5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s