Εργασία 2: Dropbox και Google Docs

Το Google docs αποτελεί ένα δωρεάν λογισμικό το οποίο όχι μόνο σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις και να επεξεργαστείς κείμενο, παρουσιάσεις και φόρμες αλλά παράλληλα επιτρέπει και σε άλλους χρήστες που θα καλέσεις εσύ να επεξεργαστούν το κείμενο σου μετά από δική σου άδεια.  Η δημιουργία του είναι πολύ εύκολη και η επεξεργασία και δημιουργία κειμένων και όχι μόνο μέσω του Google docs είναι πολύ εύκολη.  Προσφέρει όλες τις δυνατότητες που έχει και ένας κανονικός επεξεργαστής κειμένου (πχ Microsoft Word)  δίνοντας με αυτό τον τρόπο στο χρήστη δυνατότητα επιλογής γραμματοσειράς, μέγεθος και στυλ γραμμάτων, αλλά και εκτύπωσης και αποθήκευσης στο διαδίκτυο.  Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι στέλνοντας email και σε άλλους μέσω του Google docs τους δίνεις την δυνατότητα να επεξεργαστούν το κείμενο σου ενισχύοντας το με αυτό τον τρόπο και με άλλες απόψεις και στοιχεία/δεδομένα.

Το dropbox αποτελεί ένα δωρεάν λογισμικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις συσκευές που έχουν διαδίκτυο (wifi) όπως smartphones, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, κλπ.  Δίνει στους χρήστες του τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα αρχεία τους, τη δυνατότητα εύκολου διαμοιρασμού αρχείων και το συγχρονισμό μεταξύ διαφόρων υπολογιστών, tablets, smartphones, κλπ.

Με τη χρήση αυτών των λογισμικών δεν χρειάζεται η χρήση usb ή external disk λόγω του ότι τα πάντα βρίσκονται αποθηκευμένα είτε στο διαδίκτυο (google docs) είτε σε φάκελο της συσκευής που χρησιμοποιούμε (dropbox).  Η μεταφορά αρχείων και κειμένων γίνεται εύκολη και γρήγορη.  Τα λογισμικά αυτά παρέχουν την δυνατότητα διαμοιρασμού στοιχείων με όλη τη τάξη, ενώ μέσω του google docs δίνεται η δυνατότητα σε άλλους μαθητές να διορθώσουν ή να επεκτείνουν προσθέτοντας τις απόψεις/ιδέες/δεδομένα τους σε κάτι που έγραψε κάποιος άλλος.

Με τη χρήση του google docs γίνεται εφικτή η:

  • δημιουργία ατζέντας συναντήσεων
  • η συνεργασία μαθητώνγια εκπόνηση ενός προτζεκτ
  • οι μαθητές μπορούν να δεχτούν βοήθεια για να διορθώσουν ή να επεξεργαστούν την εργασία τους και το αντίθετο

Το dropbox μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα στη μαθησιακή διαδικασία μιας και προωθεί την μαθητοκεντρική μάθηση η οποία περιλαμβάνει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, την καλλιέργεια αυτενέργειας και την ανάπτυξη προσωπικού στυλ μάθησης, ενώ παράλληλα προωθεί και τη οικοδόμηση προσωπικού νοήματος της μάθησης μέσω της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης (συνεργασίας).  Δίνει τη δυνατότητα τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές να διαμοιραστούν αρχεία και να δημιουργήσουν προσωπική ιστοσελίδα ή και ιστοσελίδα του μαθήματος.  Εκτός αυτού οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα μέσω της χρήσης του λογισμικού να παρακολουθήσουν την πορεία της εργασία των μαθητών, ενώ οι μαθητές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για την εκπόνηση ομαδικών εργασιών.

Θα χρησιμοποιούσα τα λογισμικά αυτά στην διδασκαλία μου ως μια μορφή αξιολόγησης μιας και μέσω του dropbox και του google docs  η εκπόνηση ομαδικών εργασιών θα γίνει πολύ πιο εύκολη ενώ παράλληλα θα γίνεται δυνατή η παρακολούθηση της πορείας των εργασιών κάτι που θα με βοηθά να δίνω κατάλληλη ανατροφοδότηση όπου χρειάζεται, ενώ παράλληλα το ένα παιδί θα μπορεί να βοηθά το άλλο κάνοντας αλλαγές και προσθέσεις στο κείμενο ενός άλλου παιδιού.  Φυσικά λόγω του ότι οι ηλικίες των παιδιών κυμαίνονται από 2-5 η χρήση των λογισμικών αυτών δεν θα είναι τόσο συχνή όσο θα ήθελα, λόγω του ότι είναι δύσκολο για παιδιά τόσο μικρών ηλικιών να εκπονήσουν ομαδικές εργασίες πόσο μάλλον ατομικές.  Θα μπορεί να γίνεται για διαμοιρασμό διαφόρων αρχείων (πχ μουσική, εικόνες, κλπ) τα οποία έκαναν εντύπωση στα παιδιά και θα ήθελαν να τα μοιραστούν με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους.  Παράλληλα τόσο το dropbox όσο και το google docs κάνουν εφικτή την ανταλλαγή δεδομένων χωρίς να γίνεται απαραίτητη η εκτύπωση κάτι που βοηθά πολύ μιας και λόγω της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας κάθε οικονομία είναι πολύτιμη.

Τα Wikis και Blogs διαφέρουν από το dropbox  και το google docs μιας και στόχος των πρώτων είναι ο διαμοιρασμός δεδομένων και απόψεων με το ευρύ κοινό.  Το dropbox και το google docs έχουν τη δυνατότητα επιλογής χρηστών με τους οποίους θέλεις να διαμοιραστείς τις πληροφορίες/ αρχεία διαφυλάσσοντας με αυτό τον τρόπο την ασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων.  Το google docs δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου και από άλλους χρήστες κάτι το οποίο δεν έχει σαν επιλογή το blog.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s